Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
U bent hier: Mediation

Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke neutrale persoon die mediator wordt genoemd. De mediator geeft communicatieve begeleiding aan partijen, om vanuit het werkelijke belang van iedere partij tot een gezamenlijk gedragen en voor iedereen aanvaardbare oplossing van hun conflict te komen.

Mediation is non-directief, dat wil zeggen dat de partijen worden uitgedaagd om zelf tot een oplossing te komen.

De mediator begeleidt slechts het proces.

Uitgangspunten van mediation:

De relatie tussen mediator en partijen evenals tussen partijen onderling die in mediation zijn, is vertrouwelijk. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
Mediation kan gestopt worden, door terugtrekking van één of meerdere partijen uit het proces. Alle eerder gemaakte afspraken komen dan per direct te vervallen.
Mediation in werkgerelateerde relaties wordt regelmatig door de werkgever betaald. Mijn neutrale rol zal / mag hierdoor nooit in het gedrang komen.

Het proces van mediation is in grote lijnen als volgt te beschrijven:

De mediator zal beide partijen de gelegenheid bieden om aan de andere partij duidelijk te maken waar het conflict naar zijn/ haar opvatting over gaat. Hierdoor wordt er bereikt dat men écht naar elkaar luistert. Door deze techniek toe te passen, kan er begrip voor elkaars standpunt ontstaan. Er zal worden onderzocht welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen
en welke gezamenlijke belangen partijen hebben. De mediator zal een situatie creëren waarin partijen kunnen brainstormen over mogelijke oplossingen voor hun conflict. De afspraken die worden gemaakt om tot een oplossing te komen én de oplossingen zelf worden, indien gewenst, schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

Door mediation is het mogelijk om een conflictsituatie om te buigen en af te sluiten met een win-win-situatie. Mediation kan zorgen voor herstel van de relatie op korte en lange termijn. Mediation kan worden ingezet bij iedere vorm van conflicthantering, mits partijen bereid zijn om actief betrokken te zijn in het tot stand komen van een oplossing, die voor beide partijen aanvaardbaar is. In alle andere gevallen kan de rechter uitspraak doen.

 

Afspraak maken?

Bel vandaag nog voor een afspraak

Radio 1

Veronique Smeets is door Radio 1 gevraagd als relatietherapeute een uitzending bij te wonen over overspel. Radio 1 heeft hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Ruim een op de tien gaat vreemd

Zo’n 15 procent van de mannen en 12 procent van de vrouwen is wel eens vreemdgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van Dit is de Dag.

Lees meer...