Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Algemene voorwaarden

Prisma Counselling werkt volgens de voorwaarden van beroepsverenigingen ABvC en RBCZ.

Hieronder volgen toelichtingen naar aanleiding van veelgestelde vragen:

Commitment
U kunt er als clie╠łnt van Prisma Counselling op rekekenen dat Prisma Counselling zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de client wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Prisma Counselling en client beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Vertrouwelijkheid
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Prisma Counselling is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat Prisma Counselling bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Prisma Counselling neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de client. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.

Noodgevallen
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling
Na iedere sessie ontvangt u een digitale nota, volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd indien minder dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt de sessie in rekening gebracht. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, eventueel kan dit door de voicemail in te spreken waar duidelijk moet worden vermeld om welke sessie met vermelding van naam en telefoonnummer.
Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.

Klachtenregeling
Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd bij de ABvC en de SCAG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor clienten en andere belanghebbende.

Aansprakelijkheid
Prisma Counselling is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar client tijdens en buiten de sessies. De client blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan Prisma Counselling nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Counseling/Coaching sessies:
Prisma Counselling heeft het recht een sessie te annuleren tot 1 uur voor aanvang. Je ontvangt hierover altijd bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01 juli 2011 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Prisma Counselling wordt aangegeven. Een klachtenregeling is voorzien door de ABvC ,bond van counsellors.

Afspraak maken?

Bel vandaag nog voor een afspraak

Radio 1

Veronique Smeets is door Radio 1 gevraagd als relatietherapeute een uitzending bij te wonen over overspel. Radio 1 heeft hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Ruim een op de tien gaat vreemd

Zo’n 15 procent van de mannen en 12 procent van de vrouwen is wel eens vreemdgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van Dit is de Dag.

Lees meer...